เครื่องปรุงต่างๆ
Artisan Products
with Heart & Soul

เกลือจากคลองผีขุด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกลือสมุทรในประเทศเทศไทยมาจากได้หลายที่ ทั้งจากฝั่งตะวันตกอย่างสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เรื่อยไปจนถึงเพชรบุรี และจากฝั่งตะวันออกที่ฉะเชิงเทรา บางปะกง เรื่อยไปถึงชลบุรี จันทบุรี แต่เกลือที่โบ.ลานเลือกใช้เป็นเกลือจากบางปะกง ที่เขาว่ากันว่าเป็นเกลือที่นิยมใช้ในการทำขนมไทยให้ได้รสชาติที่ปะแล่มไม่เค็มจัด เกลือไม่แกร่งมาก และละลายน้ำง่าย เป็นเกลือสมุทรที่ใช้พลังงานแดดให้ค่อยๆระเหยจนได้ดอกเกลือเม็ดสวย สะท้อนสีออกโอรสเมื่อต้องแสงอวดความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ฝังของในเกล็ดเกลือ ที่นาผืนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นาผืนสุดท้ายของนาเกลือบางปะกง

No more pages to load