เครื่องปรุงต่างๆ
Artisan Products
with Heart & Soul

น้ำตาลจากอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

น้ำตาลมะพร้าวเป็นเครื่องปรุงสำคัญของอาหารไทยทั้งคาวและหวาน น้ำตาลนี้ในสมัยโบราณถือเป็นของหายาก  เพราะทำยาก สวนมะพร้าวที่โบ.ลานเลือกใช้เป็นสวนที่ได้รับคำแนะนำจากอ.เวณิกา แห่งสถาบันโภชนา ที่นี่ป้าจี่และป้าตุ่มต้องปีนขึ้นต้นมะพร้าวทุกวัน วันละสองรอบ เพื่อขึ้นไปปาดช่อดอกปาดเช้าปาดเย็น ใช้เคี่ยม ใช้พะยอม ใส่ไว้ในกระบอก แทนสารกันบูดแบบเคมี เคี่ยวน้ำตาลสดล้วนจนงวด แล้วใส่ไม้กระทุ้งให้อากาศเข้าแล้วน้ำตาลจะแข็งตัวดี เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่มีความหวานมันไม่หวานแหลม บางทีจะติดรสเค็มนิดๆ เพราะสวนมะพร้าวที่ดีจะต้องมีน้ำทะเลหนุนถึงได้น้ำกร่อยด้วย แต่ละฤดูก็มีความแปรผันได้ รสชาติของน้ำตาลมะพร้าวจึงมีหวานมีเค็มต่างกัน
credit ภาพจากhttp://www.foodtech.eng.su.ac.th  

No more pages to load