เจลีนาส แกรนด์ ทัวร์
ผู้เขียนเองได้มีโอกสาสเข้าร่วมงานเมื่อปี 2016 และถูกส่งไปประเทศ โปรตุเกส เมือง ลิสบอน และ ได้ทำอาหารที่ มีชื่อว่า Loca นอนอยู่ที่บ้านของเชฟโดยมีภรรยา ของเชฟเลี้ยงดูปูเสื่อเป็นอย่างดี ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน ทำให้ผู้เขียน เข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้จัดที่ต้องการ ให้ คนทำอาหาร เป็น สื่อกลาง ในการับเอา แลกเปลี่ยน และ แบ่งปัน เรื่องราว ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารอย่างรอบด้าน เพื่อเปิดโลก ของทั้งผู้ทำ และ ผู้กิน ให้กว้างขึ้น สร้างภูมิความรู้ ด้านโภชนศาสตร์และศิลป์ อย่างร่วมสมัยร่วมกัน ผู้กินสามารถเลือกเดินทาง และ จองร้านอาหาร ที่ตนมีความประสงค์จะร่วมงาน ที่ใดในโลกก็ได้ แต่ไม่อาจรู้ได้ว่าใครจะเป็น เชฟที่จะมาปรุงอาหารให้
ทำไมต้องทำ Bo.lan Food Ed Program
โบเกลียดวิชาสังคม ไม่ชอบการเมือง ไม่เคยสนใจปัญหาชาติพันธุ์ และคนกลุ่มน้อย ไม่เคยจำชื่อแม่น้ำ ภูเขา หรือพื้นที่ผ่าไม้ ประวัติศาตร์ ก็ไม่เคยรู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง แค่รู้ว่ามันเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งไม่เคยอยู่ในโสตเลย เป็นเรื่องตลกที่แต่เด็กจนโตเห็นเรื่อง 3Rs เป็นเรืองน่าเบื่อและไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับการดำเนินชีวิตได้ โบก็แค่มีความสุขกับการกินและทำอาหารไปวันๆ แต่แล้ว มันก็เปลี่ยนไปเพราะเมื่อได้ทำความเข้าใจอาหารเชื่อมทั้งหมดนั้น แล้วสะท้อนมันผ่านรสชาติ กลิ่น รสสัมผัสของอาหาร วิถีการปรุงเทคนิคการทำ จนไปถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับภูมิประเทศที่เขาอยู่กัน สะท้อนให้เห็นนโบบายของรัฐ ความเชื่อ และจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ของแต่ละสังคม ชุมชน

No more pages to load