เครื่องปรุงต่างๆ
Artisan Products
with Heart & Soul

กะปิคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ

น้าแฝด (มุกดา พิกุลอ่อน) แห่งคลองด่าน เป็นอีกคนหนึ่งที่มีทำกะปิอร่อย เนื้อแห้งเนียนละเอียด รสชาติสมเป็นกะปิ และมีกลิ่นหมอด โดยการตากกะปิให้แห้งสนิทโดยพลังงานแดด แล้วนำมาโม่ผสมเกลือสมุทรอย่างดี แล้วหมักไว้ในโอ่งมังกรใต้ถุนบ้าน อย่างน้อยเป็นเวลาแปดเดือนเพื่อให้เอมไซด์ย่อยโปรตีน เกิดเป็นกรดกูตามิลเพื่อความอร่อยลิ้น  ขอบคุณรูปภาพจากwww.technologychaoban.com

 

 
กะปิ บ้านอ่าวน้ำ จังหวัดกระบี่

เคยหรือกะปิ วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทย เคยตัวนิดใสแจ๋วถูกตักจากคนตักเคยชำนาญการ ที่ล่องเรือพายลำเล็กเรียบๆเคียงถ้ำกลางทะเลที่พังงา พื้นที่ที่ต้องสมดุลด้วย เขากลางน้ำ คลอง ป่าชายเลน ซ้อนทับกัน ระบบนิเวศแบบนี้เองที่พึงจะมีเคยได้ หมักเคยกับเกลืออย่างสามัญ แล้วตำด้วยครกไม้อันใหญ่ ได้เคยเนื้อนวล กลิ่นหอมด้วยแดดจัดและพักไว้เกินหกเดือน โบ.ลานก็ได้เคยสีสวย ไม่มีมันมีกล้วยเป็นส่วนผสม รสหวานตามธรรมชาติ แต่กฎหมายประมงไทยอาจจะไม่เป็นใจ เราต้องช่วยกันปกป้องเพื่อเคยของเรา

No more pages to load