เครื่องปรุงต่างๆ
Artisan Products
with Heart & Soul

น้ำปลาจากแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

มิติของความเค็มที่ขาดไม่ได้ของอาหารไทยคือน้ำปลา แม้ว่าน้ำปลาจะเป็นรสร่วมสมัยขึ้น เนื่องด้วยรากอาจจะมาจากคนแต้จิ๋วที่นิยมหมักปลากับเกลือ ย้อนกลับไปดูโรงน้ำปลาก็เป็นของคนเชื้อสายจีนเกือบทั้งสิ้น น้ำปลาโบ.ลานใช้ทั้งจากสมุทรสงครามและฝั่งระยอง ด้วยความแตกต่างในรสชาติของน้ำปลาจากสองแหล่งแต่คงความเป็นน้ำปลาชั้นหนึ่ง น้ำปลาแท้และเป็นหัวน้ำปลา โบ.ลานจึงสามารถปรุงแต่งเพิ่มเติมให้รสอาหารโบ.ลานนั้นเต็มและกลมได้ ปราศจาก ผงชูรสหลากหลายรูปแบบที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมน้ำปลานั้นเอง  

 

No more pages to load