ป่า เรือกสวน ไร่นา
Forest & Fields

แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม ฟาร์มไก่ จังหวัด นครปฐม

ไก่แทนคุณ ที่มีคุณอำนาจ ผู้ปรุงอาหารไก่เกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวเพื่อทำอาหารไก่ และเลี้ยงดูไก่อย่างดี เพื่อให้รสชาติสะท้อนถึงความเอาใจใส่และความพิถีพิถันในขั้นตอนการเลี้ยง “ไก่เรามีที่วิ่งเล่น มีอิสระในการเคลื่อนที่ ทำให้คุณภาพเนื้อของเราต่าง ไก่เราได้ใช้ชีวิตอย่างไก่จริงๆ มีจิกตีกันบ้าง ได้คุ้ยเขี่ยคุ้ยแกลบ เราเลี้ยงในเล้าเปิด ปัจจัยภายนอกเป็นยังไง ในเล้าก็เป็นอย่างนั้น เราไม่ได้จำกัดความเข้มของชั่วโมงแสง ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิ พอได้รับแสง มันก็แอคทีฟซึ่งมีผลต่อระบบประสาทของไก่ เนื้อไก่เราจะแน่นกว่า คุณภาพของเนื้อไก่เรามาจากการจัดการตรงนี้ครับ” คัดมาจากบทสัมภาษณ์ ของคุณอำนาจ แห่งแทนคุณออร์แกนิค ฟาร์ม Raw Magazine #RAW 2 # Local Rawหนึ่งในเกษตรกรผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการไก่ ทั้งไก่เนื้อ และ ไก่ไข่ มีความรู้เชิงลึก และทักษะปฏิบัติลงเล้า  ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ได้ด้วยตนเอง และเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และ ผู้นำแห่งการเลี้ยงไก่อินทรีย์อย่างแท้จริง  #OrganicChicken #SustainableFarming #SmallScaleFarming #OrganicFeed #BeyondLocalFarmer #RealFreeRange #EthicalFarming  
Contact  FB: @Tankhunorganicfarm 

 

บ้านสานฝัน ฟาร์มไก่ จังหวัดพังงา

บ้านสานฝัน ที่พึ่งพาของเหล่าเด็กด้อยโอกาส เปิดบ้านครั้งที่มี สึนามิ เข้าไทย บ้านนี้มีพี่ไก่และพี่สำรวมเป็นหัวเรี่ยวแรง ใช้ทั้งแรงกายแรงและทุนทรัพย์ส่วนตัว  หารายได้เพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้โดยหลากหลายทาง หนึ่งในสิ่งที่บ้านสานฝันทำเพื่อพึ่งพาตัวเอง คือการมีแหล่งอาหารที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียทุนทรัพย์ในการซื้ออาหารเข้าบ้าน บ้านแห่งนี้จึงมีทั้งไข่ ทั้งไก่ และพืชผักเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตไว้นัปประทานในบ้านและเหลือแจกจ่ายให้กับโบ.ลาน ได้ ไก่จากคุระบุรีเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่แม่ไก่ สดใส พรหมคีรี เลี้ยงไก่พันธุ์เบตงตัวโต เนื้อแน่น เลี้ยงอยู่ในสวนปาล์มให้วิ่งเล่นคุ้ยเขี่ยอย่างสบายใจ แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือไก่ทุกตัวที่โบ.ลานได้มาสนับสนุนบ้านเด็กด้อยโอกาสที่บ้านสานฝันที่  คุระบุรี ให้พวกเขาไปถึงฝั่งฝัน และกลับมาหยิบยื่นโอกาสให้ผู้อื่นต่อไป  www.baansanfan.org

 

No more pages to load