ป่า เรือกสวน ไร่นา
Forest & Fields

ไร่ทอง ออร์แกนิค ฟาร์ม

คุณลลนา ศรีคราม และ มร.ไบรอัน ฮูกิล เป็นมากกว่าเกษตรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และผู้ผลิตข้าวกล้องงอกอินทรีย์คุณภาพเยื่ยม ทั้งสองกลับไปพลิกที่นาของพ่อที่ บ้านหางว่าว จังหวัดศรีษะเกศด้วยความตั้งใจจะผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบชาญฉลาดไม่พึ่งสารเคมี แต่ใช้ภูมิปัญญาจากทั่วทุกมุมโลกแล้วนำมาประยุกต์ใช้ท้องถิ่นอย่างเข้าใจ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว โดยแปรรูปเป็นอาหารเด็กปลอดกลูเตน และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย   ท่านคู่เป็นคนทำงานเพื่อสังคมและชุมชนที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า อินทรีย์กว่าและยั่งยืนกว่าแบบบรูณภาพ ผืนนากว่า 500 ไร่ในบ้านหางว่าว กลายเป็นนาอินทรีย์ด้วยความพยายามอย่างแรงกล้าที่เปลี่ยนมุมมองของเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน  ความมุมานะและอุตสาหะในการจัด IDDS งานที่ดึงเอาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในสาขาต่างๆ พร้อมด้วยนักศึกษา และ คนจากหลากหลายแวดวงมาอยู่ร่วมกัน เพื่อหาทางพัฒนาชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  www.iddssisaket.org   เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ไร่ทองออร์แกนนิคส์เพิ่มเติมได้ที่ http://www.raitongorganicsfarm.com

ข้าวเพื่อนชาวนา จังหวัดยโสธร

เราอิ่ม ชาวนายิ้ม 
“ข้าวเพื่อนชาวนา” ข้าวนิสัยดี ปลูกปีละครั้ง ไม่คบหาสารเคมี ยอมให้เข้าใกล้ได้เฉพาะแมลง กับความแปรปรวนของธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวออร์แกนิคคุณภาพสูง ปลูกโดยกลุ่มชาวนาที่จะเปลี่ยนจากการปลูกด้วยสารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ด้วยเครือข่ายความรู้ การควบคุมมาตรฐานการปลูก สีข้าวและบรรจุภัณ์ครบวงจร ที่ จ.ยโสธร ข้าวของเราเป็นข้าวนาปี ปลูกโดยชาวนาที่พร้อมจะเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ ที่ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อครอบครัวและสิ่งแวดล้อมผลิตโดย สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด

118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร

ติดต่อ thaifarmersfriend@gmail.com

ช่วยระดมสมาชิกโดย กลุ่มบิ๊กทรี (www.facebook.com/BIGTreesProject)
ข้าวหอมดอกฮัง
ข้าว อาหารหลักของชาวอุษาคเนย์ เป็นหนึ่งในอาหารพื้นฐานของคนไทยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้า ผืนนาในไทยจึงมีข้าวหลากพันธุ์หลายประเภท เติบโต แพร่พันธุ์ ขยายกอ ให้คนบนผืนแผ่นดินนี้ให้เก็บเกี่ยว เก็บเมล็ดพันธุ์ และส่งต่อ  ข้าวหอมดอกฮังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูข้าวพื้นบ้าน จากบ้านโคกสะอาด จังหวัดสกลนคร ข้าวสายพันธุ์พื้นบ้าน โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ที่มีเชื้อในนาโคก เป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของพืชอาหารให้กับประเทศไทย  และสร้างมั่นคงทางอาหารของมนุษยชาติอยู่รอดโดยเฉพาะในยุคที่สภาพและภาวะภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไป พันธุ์ข้าวกว่าร้อยพันธุ์ อาทิ ก่ำกาดำ เกล็ดเต่า ขาวอิฐ หางนาค ผัวเมีย หอมใบเตย งันดง มะไฟดง สาวอุดร แผ่พะโล หอมจำปา แดงหลวง ก่ำสกล เหลืองแก้ว หอมทุ่ง จ้าวหอม หอมสกล ลายดอกไม้ ขี้ตมงัน หอมนิล มะลิดั้งเดิม ข้าวปลาซิว หอมพวง ข้าวกาบหก ก่ำดอ ป้องแอ้ว ข้าวสานฮวง ก่ำเปลือกขาว ข้าวดวงจันทร์ หอมหาง หอมทวี สันป่าตอง หอมดอ ฮากไผ่ มะลิ 105 มะลิแดง เหนียวลำตาล แม่ฮ้างน้อย พระอินทร์ พม่าหอม อีเตี้ย โสมมาลี เหนียวดำ ก่ำใบเขียว หอมเสงี่ยม ม้ามีด หอมอุบล แม่ผึ้ง หอมนายพล จ้าวแดง พม่าลาย หอมสังทอง หอมนางนวล ต่างมีชื่อพื้นบ้าน
 “การเป็นชาวนาถือเป็นความภูมิใจ มีเกียรติ ศักดิ์ศรีและมีคุณค่าเพราะสามารถกำหนดราคา กำหนดชื่อพันธุ์ข้าวได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งนโยบายของใคร” เป็น ปรัชญาในการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดอกฮังตามที่ใหสัมภาษณ์ ใน มติชนออนไลน์​เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรียนรู้ และติดตามเรื่องราวของข้าวหอมดอกฮังได้ที่ FB:Homdokhung Rice
 

No more pages to load