ป่า เรือกสวน ไร่นา
Forest & Fields

ไทยเเบล็คโคราช
โบ.ลานเชื่อว่า กิจกรรมการกินและการทำอาหารต้องสร้างผลกระทบเชิงลบให้กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด โบ.ลานจึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้ภายในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในการขนส่งที่ต้องมาจากพลังงานฟอสซิล  รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรคนไทยให้มีตลาดและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารของประเทศ โบ.ลานจึงเลือกใช้โคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็ค ซึ่งเป็นหนึ่งในโคเนื้อที่คุณภาพในประเทศไทย   โคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็ค (Thai Black) เป็นโคเนื้อที่มีการพัฒนาสายพันธุ์จากกรมปศุสัตว์ โดยใช้โคไทยหรือโคพื้นเมืองเป็นสายพันธุ์ตั้งต้น ผสมพันธุ์กับโคพันธุ์แองกัส ซึ่งมีไขมันแทรกสูง เนื้อนุ่มและมีความสมบูรณ์พันธุ์ดี ผลิตโดย “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยแบล็ค โคราช” ซึ่งมีสมาชิกกว่า ๕๐ รายใน สามจังหวัดดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ รู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยแบล็คโคราชได้ที่  http://thaiblackkorat.com
เนื้่อโคกำแพงแสน

 
เนื้อโคกำแพงแสน
 
โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา โดยเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ ว่า “KU”Beef  เกิดจากการพัฒนาให้มีเลือด 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์บราห์มัน ร้อยละ ๒๕ พันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 25 และพันธุ์ชาโรเลส์ ร้อยละ ๕๐ ทำให้เกิดโคพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย และยังเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดี  ลักษณะเด่นของเนื้อวัวพันธุ์กำแพงแสน คือ เนื้อมีความนุ่มและไขมันแทรกกำลังดี เหมาะกับการทำอาหารไทย และไม่มีกลิ่นสาบโค เหมือน พันธุ์พื้นบ้านทั่วไป เนื้อวัวที่มีมันแทรกมากๆอาจจะไม่เหมาะกับการนำมาปรุงอาหารไทยเท่าไหร่นัก เพราะมันแทรกมาไปทำให้เลี่ยนได้เมื่อนำมาแกง หรือ ผัด โดยเฉพาะเมื่อทำเนื้อให้สุกสนิท ลักษณะเด่นอีกข้อของโคกำแพนแสง คือ การตรวจสอบย้อนกลับได้ ด้วยเลขทะเบียน และบาร์โคท หากต้องการทราบว่ามาจาก ไร่ใด บ้านไหน
http://www.kubeef.com/

No more pages to load