ป่า เรือกสวน ไร่นา
Forest & Fields

ตลาดสีเขียว ธรรมศาสตร์ รังสิต

ตลาดสีเขียว ธรรมศาสตร์รังสิตเป็น หนึ่งในตลาดที่หล่อเลี้ยงคนกรุงเทพด้วยผักอินทรีย์มีคุณภาพจาก สวนผักขนาดย่อมรอบรอบกรุงเทพ อย่าง ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระแก้ว เกษตรกรปลูกแบบผสมผสาน ฟ้าฝนเป็นใจในช่วงไหน ก็ ปลูกพืชผักผลไม้ให้ถูกใช้ตามสภาพภูมิอากาศ เราจึงมีดอกดาหลาสีสวยสด จากพี่ชาลี กระเพรา ข่าเหลือง ข่าอ่อน ยอดไชยา เล็บครุฑ   มันหลากหลายประเภทจากเอ็มโอเอโดยมีคุณโอ้คอยประสาน  รวมทั้ง มะเขือขื่น ดอกขี้เหล็ก ทั้งสระแก้วและลพบุรี  ถั่วฝักยาว พริก เกตุอ่างทอง ทั้งไข่เป็ด  ดอกปัง ผักบุ้งไทย กระเจี๊ยบ มะเขือเปราะ น้ำเต้า  พี่นกลาดหลุมแก้ว ยอดมะตูม ใบมันปู   พี่เรียมก็ได้ฝรั่งหลายพันธ์ กล้วย มะม่วง ป้าจิตที่ประทุมก็มีน้ำดอกไม้ประราย  พี่ดำรง มะละกอดิบ ถั่วฟักยาว มะระจีน บวบ  มะนาวแป้น   พี่น้อยก็คอยผลิตเห็ดอินทรีย์  ใบเตย ดอกไม้กินได้ อย่างพวงชมพู อัญชัน  ก็สดสวยจานต้น ไปเที่ยวตลาดสีเขียว ได้ที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิด จันทร์  และวันพฤหัส ที่ศูนย์ สุขศาสตร์ อาคารราชสุดา  ตั้งแต่หกโมงเช้า ถึงบ่ายสอง  

 

 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามไชยเขตถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์​กลุ่มแรกๆของประเทศ เพราะได้ริเริ่มกันมาแต่ปีพ.ศ. ๒๔๒๔  จวบจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกในเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์นับร้อยราย โดยวันนี้ทางกลุ่มได้รับการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ถือเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง เหนียวแน่น และมีเป็นกำลังในการผลักดัน และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอื่น  ที่ บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ยังเป็นศูนย์เก็บเมล็ด และ คัดพันธุ์เพื่อมีพันธุ์พืชไว้ใช้เองเพื่อสร้างทัพความมั่นคงทางอาหารให้ทั้งกับกลุ่มเกษตรกร และ ผู้บริโภค  การผลิตที่นี่เน้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น พัฒนาระบบการผลิตโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งวางแผนและจัดการตลาดผลผลิต เป็นกลุ่มที่มีการบรูณาการจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถพึ่งพาตนเองทั้งการผลิต การจัดการ รวมถึงการตลาดได้อย่างแท้จริง  

 

สุธีร์ ออเเกนิค ฟาร์ม
สุธีร์ ออร์แกนนิคส์ฟาร์ม 
ผลไม้อินทรีย์ถือเป็น หนึ่งในวัตถุดิบที่หายาก ด้วยความที่ผลไม้ไทย รสหวาน อร่อย จึงเป็นที่ชื่นชอบ ชอบของแมลงศัตรูพืชนานาชนิดเช่นกัน และการรักษาผิว และ ความเปราะบางของผลไม้ให้ดูดี สวยสด ทำให้การใช้สารเคมีหลังจากการเก็บเกี่ยวถูกใช้ในปริมาณมหาศาล ทั้งขี้ผึ้งเคลือบ จนถึงการป้ายยาขั้วเพื่อบ่มให้สุก  แต่คุณสุธีร์ต้องการจะเป็นเกษตรกรที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายที่ช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคง คุณ สุธีร์ ปรีชาวุฒิ หรือคุณธีร์ ผู้ละอาชีพวิศวกรในเมืองแล้วกับบ้านไปรับช่วงการทำสวนผลไม้จากพ่อ โดยค่อยๆลดการใช้สารเคมีในสวนลง และในปีที่ ๕​สวนสุธี ออร์แกนิค ฟาร์ม ก็เป็นการทำสวนผลไม้อินทรีย์อย่างเต็มตัว ทั้งมังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง  นอกจากผลไม้แล้ว สมุนไพรทางจันทน์ อย่างหน่อกระวานอีกด้วย  รู้จักสวนสุธ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ได้เพิ่มเติมที่ FB: Sutee Preechavut
สวนส้มอุดมพันธุ์
สวนส้มอุดุมพันธ์ เป็นสวนส้มที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่มาได้อยู่ฝาง เหมือนสวนส้มชื่อดังเจ้าอื่นๆ ด้วยความที่สวนส้มอยู่ดอยเต่า ห่างไกลจาการปลูกส้มเชิงอุตสาหกรรม ทำให้สวนส้มอุดมพันธ์แห่งนี้ เป็นสวนส้มแบบอินทรีย์แบบมี buffer zone เป็นระยะทาง เจ้าของสวนส้ม คุณไก่ มุมานะที่จะเรียนรู้ว่า จะลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตรในสวนส้ม และหาวิถีและแนวทางธรรมชาติ นวัตกรรม การเลี้ยงแบคทีเรีย จุลินทรีย์เพื่อที่ทั้งผู้ปลูก และ ผู้ขาย และผู้บริโภค จะได้ไม่ต้องมาสุ่มเสี่ยงกับการตกค้างของสารปนเปื้อนในทุกๆขั้นตอน  ส้มเป็นผลไม้ที่ไม่ฤดู บนต้นเดียวกันจะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งดอก ทั้งติดผล ทั้งลูกอ่อน ทั้งผลสุก  ทำให้ส้มเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เมื่อตรวจสารตกค้างทีไร ก็เจอสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรแทบจะทุกครั้งไป  เพราะส้มในสวนเชิงเดี่ยวต้องฉีดยากันแทบทุกสัปดาห์ 
 
 

No more pages to load