เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ลูกค้า ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
โบ.ลาน จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างต่อเนื่องไปทุกสัปดาห์ โดยนำเสนอเมนูเข้าสำรับตามฤดูกาล กำหนดให้บริการช่วงอาหารมื้อค่ำ ทุกๆวันพฤหัสบดี ถึงวันอาทิตย์ ที่บ้านเดิมของเราในซอยสุขุมวิท ๕๓