นิทรรศการ “ เริ่มแรกรระเริงรส ชั่วนิจนิรันดร์” ได้รับการออกแบบ ให้มีวัตถุประสงค์หลักในการแบ่งปัน ภูมิปัญญาด้านอาหารไทย โดยนำเสนอในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย และ สร้างประสบการณ์ ในการรับประทานอาหารไทยในมิติใหม่เป็นครั้งแรกในไทย  โดยในแต่ละจบ จะมีอาหาร ๓ คำ ที่จะสะท้อนถึงโภชนศาตร์และศิลป์ในด้านต่าง อาทิเช่น วิธีการปรุง วิถีการกิน หรือ ความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยเชื่อมโยง ความอภิรมย์ของการรับประทานอาหาร กับ ลดการสร้างผลกระทบเชิงลบที่มีต่อธรรมชาติให้ได้มากที่สุด  

นิทรรศการ โดย โบ.ลาน อาหารศึกษา
 
 
วันและเวลาการให้บริการ  
วันพฤหัส ถึง  วันอาทิตย์ 
รอบ  ๑๒:๐๐ น.  รอบเดียว  
โบ.ลาน สุขุมวิท ๕๓ 
ระยะเวลา ของ นิทรรศการ ๒ ไตรมาส อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
อาหารในแต่ละคำ ของแต่ละจบ  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม ผลผลิตอินทรีย์ที่ ธรรมชาติจัดสรรให้ 
 
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมนิทรรศการ  
๕ จบ ๑๒๐๐​++ บาทต่อท่าน 
๘ จบ ๑๘๐๐++ บาทต่อท่าน  
เพิ่มจบได้ โดยมี ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จบละ  ๓๘๐​++ บาท