โบ.ลานเชื่อว่าการที่จะทำให้อาหารคงอยู่ต่อไป คือ การทำอาหารต่อไปเรื่อยๆ

โบ.ลานจึงต้องการที่จะแบ่งปัน และผ่านต่อความรู้อันน้อยนิดที่เราพอมี เพื่อให้จุดมุ่งหมายในการบรรลุผลเป็นไปได้ด้วยดี การลงมือทำตั้งแต่ต้นจนจบเป็นสิ่งสำคัญ และรับไม่เกินครั้งละ สิบท่าน เพื่อการลงมือได้อย่างเต็มที่ แบบการเรียนมีสองแบบ แบบผู้เริ่มต้นเป็นวันพฤหัสบดีแรกของเดือน และแบบชั้นสูงทุกวันศุกร์แรกของเดือน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพการงาน สนใจเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ contact@bolan.co.th